เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University for Humanities

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University for Humanities

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2567

| 241 view
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University for Humanities (MBZ University) โดย ดร. Khalifa Al Dhaheri อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาลัยร่วมกันต้อนรับ
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษาของไทยและ MBZ University โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณผู้บริหารมหาวิยาลัยฯ ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่จำนวน 9 คน ซึ่ง ดร. Khalifa ได้กล่าวชื่นชมว่า นักศึกษาไทยมีความนอบน้อม มีความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจเรียน จึงประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ไทยเพิ่ม โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เป็นสตรี
 
มหาวิทยาลัย MBZ เป็นสถาบันชั้นนำของยูเออีที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านอิสลามศึกษา ภาษา และวรรณคดีภาษาอาหรับในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และปรัชญาที่เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลามและอาหรับในรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของยูเออีที่เน้นถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ