สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย Al Qasimia รัฐชาร์จาห์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย Al Qasimia รัฐชาร์จาห์

30 ก.ย. 2564

44 view
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยจำนวน ๑๔๑ คน ที่มหาวิทยาลัย Al Qasimia รัฐชาร์จาห์ ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับทุนมาศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ อาทิ อิสลามศึกษา เศรษฐศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับศาสตราจารย์ ดร. Awad Al Khalaf อธิการบดีมหาวิทยาลัย Al Qasimia เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้ดูแลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาโดยรวมของมหาวิทยาลัยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ