กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

185 view
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ อาทิ การสวดมนต์และนั่งสมาธิ การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมถึงการออกร้านขายอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น รำไทยและมวยไทย ซึ่งมีชุมชนไทยในยูเออี และชาวต่างชาติ รวมทั้งคนท้องถิ่นให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า ๕๐๐ คน
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศยูเออี ตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิดเพื่อจัดงานดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสำคัญและเน้นการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ร่วมงาน เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกันและการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนำส่งความรักและความปรารถนาดีอำนวยพร อวยชัยเพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมายังทุกท่านเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นใหม่ไทยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ