มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2565

| 652 view
มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
📌 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
📌 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ ๕ วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
📌 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ ๕ วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
📌 มาตรการ Test and Go ตามเดิม
 
 
-----------
 
 
Entry Measures (for travellers entering Thailand from 1 April 2022 onwards)
📌 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure is no longer required for all entry measures.
📌 Mandatory period for Sandbox Programme is reduced to 5 days.
📌 Quarantine Period (for AQ scheme) for both vaccinated and unvaccinated travellers is reduced to 5 days.
📌 Test and Go remains unchanged

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ