เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 333 view
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ได้ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และคณะผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงอาบูดาบี เพื่อหารือถึงแนวทางในการสำรวจความต้องการของตลาดและลู่ทางการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของไทยสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของไทยโดยรวมและเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับผลประโยชน์โดยตรงในการเจาะตลาดตะวันออกกลางในครั้งนี้ด้วย นอกเหนือจากการบริโภคภายในประเทศแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและในทวีป อื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลจากประเทศไทย โดยอาศัยความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ