คณะผู้ประกอบการจากศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศและจากสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

คณะผู้ประกอบการจากศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศและจากสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2565

| 125 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะผู้ประกอบการจากศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Commercial Center - IMCC) และจากสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม Thai Muslim Trade Association (TMTA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตวราวุธฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศยูเออี และโอกาสการการค้าและการลงทุนในยูเออี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ