รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ฟาร์ม Elite Agro Farm

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ฟาร์ม Elite Agro Farm

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2565

| 94 view

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ฟาร์ม Elite Agro Farm และฟาร์มโคนม Marmum Dairy Farm ที่เมืองอัลเอน รัฐอาบูดาบี ซึ่งปลูกพืชเมืองหนาวที่ได้ผลดีในประเทศเมืองร้อน และเทคโนโลยีด้านการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งฟาร์มโคนมของยูเออี ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับผู้บริหารของฟาร์มในการจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน รวมถึงการส่งแรงงานไทยซึ่งมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาทำงานและฝึกงานในภาคเกษตรกรรมของยูเออีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ