สัมมนากับนักเรียนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๓

สัมมนากับนักเรียนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๓

21 เม.ย. 2564

152 view
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดงานพบปะสัมมนากับนักเรียนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๓ โดยมีนักเรียนไทยจากโรงเรียน Khalid bin Al Waleed เมืองอัลเอน รัฐอาบูดาบี จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วม ณ ที่ทำการ สอท.
โดยในการกล่าวเปิดงาน นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้ให้โอวาทและแนวทางในการดำรงตนและใช้ชีวิตประจำวัน จากนั้น นักเรียนได้รับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference และพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพมาให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ (๑) นายประสาท ศรแดง นักการทูตชำนาญการ สกญ. ณ นครซิดนีย์ (๒) นายอนันต์ สะเล็ม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และ (๓) นายอนุชา หวันโส๊ะ เจ้าหน้าที่ล่ามประจำ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อเป็นแรงผลักดันบันดาลใจและแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต
 
ต่อมา เวลา ๑๕.๓๐ น. ในวันเดียวกัน นักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญในกรุงอาบูดาบี ได้แก่ (๑) Wahat Al Karama หรืออนุสรณ์ทหารผ่านศึก ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อระลึกถึงทหาร ตำรวจ รวมทั้งนักการทูต และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ผู้เสียสละเพื่อปกป้องประเทศ และ (๒) ป่าชายเลน Jubail Mangrove Park ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เปิดให้เข้าชมและทำกิจกรรม ตั้งแต่เดือน ม.ค.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับป่าชายเลน โดยเฉพาะระบบนิเวศน์ของประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ