ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในยูเออี ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเปิดภูเก็ต)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในยูเออี ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเปิดภูเก็ต)

28 ก.ค. 2564

259 view
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในยูเออี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเปิดภูเก็ต)
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ขอเรียนขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในยูเออี หลังจากที่ ศบค. ได้ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง

๒. ตรวจสอบสถานะวีซ่า (เพื่อเลี่ยงค่าปรับจากการอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด)
    ๒.๑ ท่านที่พำนักอยู่ในรัฐอาบูดาบี รัฐชาร์จาห์ รัฐอัจมาน รัฐฟูไจราห์ รัฐอุมอัลเควน เเละรัฐราสอัลไคมาห์ สามารถตรวจสอบได้ทาง www.smartservices.ica.gov.ae เลือกหัวข้อ Public Services เเละเลือกหัวข้อ File Validity ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์
    ๒.๒ ท่านที่พำนักอยู่ในรัฐดูไบ สามารถตรวจสอบได้ทาง http://amer.gdrfad.gov.ae/visa-inquiry

๓. สำรองตั๋วเครื่องบินโดยสาร

๔. สำรองที่พักกักตัวเเบบ Alternative Quarantine - AQ ( รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) โดย
    (๑) จองกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็น AQ โดยตรง
    (๒) จองผ่าน https://asqthailand.com/
    (๓) จองผ่าน https://asq.locanation.com/
    (๔) จองผ่าน https://asq.ascendtravel.com/
    (๕) จองผ่าน https://www.agoda.com/quarantineth
ทั้งนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยระหว่างที่กักตัวใน AQ
 
๕. เมื่อท่านจองบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักกักตัว (AQ) แล้ว ท่านจะต้องขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE) ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓-๕ วันทำการ หากท่านพำนักอยู่ในกรุงอาบูดาบี ให้เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐดูไบ เเละรัฐอื่น ๆ ทางตอนเหนือเลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ” และเลือก "ไม่ใช่" ที่ประเภทการเดินทาง Sandbox Programme ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล"
 
๖. ผู้ที่จะเดินทางด้วยสายการบินเอติฮัด ต้องเเสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ เเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ที่เเสดงผลเป็นลบ เเบบฉบับเต็มเเละพิมพ์เป็นกระดาษออกมา (ไม่รับผลเเบบข้อความ SMS) เเละมีอายุผลการตรวจไม่เกิน ๗๒ ชม. ก่อนการเดินทาง
 
๗. ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทาง (เเบบ ต.๘) ได้ที่ https://bit.ly/34X6sAJ เเละกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินในประเทศไทย
 
๘. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ThailandPlus" เพื่อกรอกข้อมูลการเดินทางของท่านเเละติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเเละผู้อื่น